1
Rite maryaj. Sa a kouvri onksyon konvansyon an antye.
Kounye a, ak pmisyon de prt la vux psonl yo kounye a gen dwa pandan onksyon sa yo. Mead was a banker and influential in the development of Pataskala. His daughter married W. S.