1
Sữa bự Clinutren Junior nhập vào Nga chính là giải pháp đủ dinh dưỡng hoàn hảo nhất dành riêng mang lại những tí xíu rất có khả năng hấp thụ kém cỏi, ốm thấp còi, suy đủ dinh dưỡng, mới mẻ ốm dậy…Hàng hóa sữa mập cấp cao này.

Comments

Who Upvoted this Story